เพลงประจำโรงเรียน

ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
เพลงวิสัยทัศน์ P.R.C.
คุณลักษณะ 8 ประการนักเรียน P.R.C.
เพลงบรรเลงไวโอลินเปียโน 15
PRC ที่ฉันรัก
มาช่วยกันเก็บขยะ
ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
อุ่มบุญญาพระบารมี
ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
เสเลเมา
ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
ลาแดนแห่งใจ
อาลัยศิษย์
จำลา
เขตแคว้นน้ำเงินขาว
รำวง P.R.C.
รำวง P.R.C. สัมพันธ์
ไกลเพื่อน
ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
ลาแดนแห่งใจ
อาลัยศิษย์
จำลา
เขตแคว้นน้ำเงินขาว
รำวง P.R.C.
รำวง P.R.C. สัมพันธ์
ไกลเพื่อน
ฝากใจ
เพื่อนจ๋า
เพลงประจำโรงเรียน
ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
เพลงประจำโรงเรียน
100 ปี P.R.C.
Perfect Sky
ฉันชอบภูเขา บุมดียา
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ความรักเป็นสายสัมพันธ์
Amazing Grace
ธงน้ำเงินขาว
ขุนตาน
ยามเย็น
เดินไปด้วยกัน
เพลงประจำโรงเรียน - กีต้าร์
องค์พระเยซูเจ้า - Instrument
เพลงประจำโรงเรียน - Music
100 ปี P.R.C. - Music