PRC นบวันทาบูชาครู: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


[ลงเมื่อวันที่ : 17/06/2565]

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์

ผู้เยี่ยมชม 7,170,864 คน